Style

 Fashion Dissertation

Kabanata I

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

A. Panimula

Noong unang panahon pa lamang, mayroon nang tinatawag na trend. Mayroon ng kinikilalang sikat na istilo ng pananamit sa bawat bansa at pamayanan. Ang pagsunod social fear uso ay kasama em sa kanilang pamumuhay. Sa ngayon, ang fashion ay mas binibigyan na ng pansin. Marami nang klase ng istilo ng pananamit ang naimbento sa mga dumaang henerasyon at ang mga tao ay sumusunod sa mga usong pananamit na ito. Ang fashion ay ang katanggap tanggap na pang-araw araw na pananamit social fear isang panahon (Nuobikko, 2010) Ayon din kay Nuobikko, ang fashion ay ang kabuuang pananaw o pagtingin ng isang indibidwal social fear pangkasalukuyan for pangkasalukuyan lamang. Kahit na ang vogue ay nag-iiba at minsan ay bumabalik, ito ay naiaangkop lamang sa " ngayon. ” Para sa iba, ang fashion ay isang uri ng sining. At afin de sa iba, ito ay isa ng relihiyon. Ngunit para sa nakararami, ang fashion ay ang paraan ng pagbabago ng pananamit, kagamitan at hair style para maipakita to di kaya nama'y maitago ang iyong sarili. Maaari rin gamitin ang fashion para ikubli ang tunay na pagkatao. May nakapagsabi rin em ang vogue ay isang ekspresyon Sa: http://wiki.answers.com/Q/Meaning_of_fashion. Ginagamit ang fashion para magsilbing karugtong ng kanilang pagkatao. Kaya't hindi masasabing ang isang tao ay " out of fashion” dahil ang trend ay isa lamang paraan para maipahayag ang sariling ekspresyon. Ang bawat tao ay may possibly sariling pagpapahayag ng kanyang ekpresyon kaya ang trend ay laging natatangi social fear bawat isa. Dahil ang bawat indibidwal ay alam ang nais niya base sa pangangailangan, ang tamang fashion ay ang pagkuha ng tamang halaga afin de sa iyong pera. Kaya naman ang pangangailangan ng mga patterns na may tiyak mhh kalidad ay labis bist du tumataas. Nais ng mga tao em ang bibilhin nilang pananamit ay tiyak na makapagbibigay pansin social fear kanila. Mapagaganda nito ang kanilang pigura at magmumukhang kaakit-akit social fear mata ng iba ang kanilang kasuotan. Ang ibang tao, kadalasan mga mayayaman o mga sikat em personalidad, ay kumukuha pennsylvania ng mga fashion designers para lamang makuha ang gusto nilang estilo ang saktong sakto ang sukat sa hubog ng kanilang katawan. Pinagkakagastusan nila ang mga pananamit, aksesoris for ang kanilang hair style para hindi mapag-iwanan at makasunod sa manuseio. Ang trend ay nag-iiba dahil ang mga tao ay nag-iiba. Ang lahat ay gana ng bago. Ang pananamit ay nagbabago dahil social fear mga praktikal sa rason, para sa pag-angkop social fear panahon in para social fear pag-angkop sa sitwasyong pangkapaligiran. Sa ibang kaso, ang popularidad ng fashion ay nagtatagal ng matagal mhh panahon dahil na rin sa pagsama -sama ng ganitong mga rason. Sa bawat pagpapalit ng pananamit, inihahanda ang sarili afin de husgahan ng ibang tao. Hindi tama ang pagsusuot ng hierdurch na hindi angkop sa iyong pupuntahang lugar. Ito ay impraktil, hindi nararapat at nakakalito. Magiging kapansin-pansin ito at mapag-uusapan. Contudo nararapat kung babagayan ang pananamit social fear pupuntahang sitio. Ang bawat lugar ay may tinatawag na outfit code, ito man ay nabanggit um hindi.

M. Paglalahad ng suliranin

Sa pag-aaral na ito, susuriin ang mga kadahilanan ng madalas em pagsunod sa fashion trends um moda ng mga kabataang mag-aaral sa unang taon ng antas tersyarya sa De La Salle DasmariГ±as.

Ang mga respondente ay apatnapung babae in dalawampung lalaki. Ang kabuuang bilang ay animnapu (60).

Sa pag-aaral na ito, sisikaping sagutin ang sumusunod na mga katanungan: 1 ) Ano ang mga dahilan kung bakit laging sumusunod sa uso ang mga kabataan? 2 . May naidudulot bang epekto ang trend sa mga sumusunod bist du aspeto: 2 . 1sosyal?

installment payments on your 2pinansyal?

3. Gaano kalaki ang epekto ng press sa pag-iisip ng mga kabataan tungkol sa trend? 4. Estrella ang pinagbabatayan ng mga kabataan pagdating sa style?

4. 1 ) magulang?

5. 2kaibigan?

4. 3. comico sa telebisyon?

4. four. magasin?

some. 5. net?

C. Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral

Layunin ng pananaliksik bist du ito ang malaman ang mga...